Rekonstrukce objektů s boletickým panelem

05.09.2012 | Aktuality

Mnohokráte jsem byl již dotazován zda při rekonstrukci obvodového pláště z tzv. Boletického panelu dochází k uvolňování azbestových vláken. Když se podívate na webu, tak najdete spoustu stavebních firem, které tvrdí, že azbest je jen strašák a že dokáží vyměnit okna i celý plášť bez jakýchkoliv problémů. Jaká je skutečnost? To zjistíte pouze tehdy když by jste je nechali tyto práce provádět v nevětraném prostoru, tak aby případná uvolněná vlákna nemohla utéct do venkovního prostředí a v průběhu prací by jste prováděli měření koncentrace respirabilních vláken. Předpokládám, že když tyto firmy taková měření provádí, tak je neprovádí v souladu s platnou legislativou, kde se napříkald říká, že měřený prostor by neměl být před a po čas měření větrán. Jelikož jsem již provedl stovky měření při rekonstrukci boletických panelů, mohu vám říci, že i při té nejšetrnější demontáži se vlákna uvolňují a to v hodnotách od 2.000 do 50.000 vláken na metr krychlový. Boletický panel skladba Ono by bylo i téměř nepochopitelné kdyby se tam nic nenaměřilo. Je to dané zejména konstrukcí boletického panelu, kde při výstavbě docházelo k zakrývání spojů z vnitřní strany mezi jednotlivými rámy z deskových materiálů. Tyto se upravovaly na místě a dnes, protože v mnoha případech překrývají rám původního okna, musí být demontovány. Pouhá demontáž těchto krycích list už však bývá problémem. Nejenom problémem, že se při mechanickém namáhání můžou uvolňovat azbestová vlákna, ale také protože pracovníci mnohdy nerespektují vážnost situace a drobné úlomky ihned neseberou a volně ležící úlomky jsou pošlapány a rozmělněny na ještě menší kousky. Dalším problémem bývá původní izolační vata. Tato vata sama o sobě neobsahuje azbestová vlákna, ale bohužel je může obsahovat sekundárně a to z do by výroby, kdy se panely zaklápěly azbestovými materiály.
Jsou i tací co se odváží tvrdit, že demontují azbestové materiály, tak opatrně, že se nic neuvolní. Zkuste se jich zeptat zda si prostor od okolního oddělí. Nebo si ho oddělí jen tak naoko aby se neřeklo. Většinou se neodělí nic. Budou vám vyprávět, že tam, kde se nic neuvolňuje není co oddělovat, ale věřte, že jde spíše o to, že kde je dost velká díra, tam fouká dost vítr. A takový vítr může většinu emitovaných vláken odvát do venkovního prostředí. Boletický panel skladba Ono také mnoho takových stavebních firem neměří bezprostředně po dokončení prací s azbestem, tak aby se přesvědčilo, že prostor je dostatečně čistý i pro další pracovníky, ale až po dokončení stavby, nejraději před kolaudací. Lze pak předpokládat, že spoustu z azbestového prachu vydýchali dělníci na stavbě, ale i dozor, projektanti či zástupci investora. V neposlední řadě se mohl azbestový prach dostat i do ostatních prostor objektu, které nebyly původně stavbou dotčeny.
Samostatnou kapitolou je pak počet měření, které má investora nebo uživatele přesvědčit, že daný prostor je bez azbestových vláken. V České Republice neexistuje legislativní opatření, které by počet náhodných vzorků určovalo, ale je tu k dispozici ČSN ISO EN 16000-7, která víceméně vychází z německé technické normy VDI 3492 a podle této by jste například po sanaci měli provést měření v každé místnosti větší než 10 metrů čtverečných minimálně na dvou místech. V případě chodeb pak každých 15 metrů dva vzorky. Dokázat stavební firmě po několika měsících, že azbestový prach nalezený uvnitř objektu, kde probíhala sanace, je její vinou, je téměř nemožné. Stačí se podívat jak dopadly kauzy zamořených škol v minulém roce.

 


Navštivte naše další webové stránky
a zjistěte více o azbestu:

Removal.cz  – odborná likvidace azbestu
Nabízíme všechny služby spojené s azbestem: měření azbestu, vypracování návrhů sanace, likvidace azbestových materiálů, prodej vybavení a spotřebního materiálu.

Puresolutions.cz – vybavení pro práci s azbestem
Jsme společnost, která má mnohaleté zkušenosti se sanací azbestu. Díky tomu vám můžeme nabídnout pytle, postřiky a další produkty na azbest, které sami používáme.


 

Aktuality »

05.09.2012

Rekonstrukce objektů s boletickým panelem

Mnohokráte jsem byl již dotazován zda při rekonstrukci obvodového pláště z tzv. Boletického panelu dochází … celý text »continue »

28.08.2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

Také my jsme byli vícekráte osloveni abychom poradili s problematikou čištění školských zařízení od respirabilních … celý text »continue »

Copyright 2024 © omnipure.cz
obchod@removal.cz | tel.: +420 737 256 608
Tento web nepoužívá cookies

...jednička v problematice
azbestu...