Je možné mít koncentraci azbestu nula?

17.03.2012 | Aktuality

Často dnes můžete v médiích slyšet, že naměřená koncentrace azbestu v prostředí sanovaných objektů specializovanou firmou byla nula.
Některé firmy se dokonce ve svých prezentacích těmito nulami chlubí. Jaká je však správná interpretace výsledků měření koncentrace? V České Republice se nejčastěji měří dle normy, které pochází z USA a má označení NIOSH 7400. Podle této normy měří například zdravotní ústavy. Když pominu skutečnost, že při těchto odběrech bývá po sanačním zákroku odebráno velice malé množství prosátého vzduchu, kdy výše zmíněná norma doporučuje pro případ velice čistých objektů (po sanaci azbestu lze předpokládat, že jsou tyto čisté) zvýšit množství prosátého vzduchu na 3000 až 10000 litrů, je potřeba říci, že interpretace výsledku v případě početní koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken by měla být provedena také dle výše uvedené normy.

To znamená, že pakliže se na zkoumané ploše filtru nenašlo žádné azbestové vlákno, musí být výsledek interpretován jako početní koncentrace azbestových vláken je rovna nebo nižší než mez detekce. V případě zdravotních ústavů pak bývá mez detekce většinou laboratoří stanovena na 250 vláken. Výsledkem není tak často zmiňovná nula, ale závěr, že početní koncentrace je rovna nebo nižší než 250 vláken.

Výsledná koncentrace nižší než mez detekce by byla velice nepřesná a tudíž nelze výsledek takto interpretovat. Obdobně tomu je i u měření, které je prováděno podle německé normy VDI 3492. V těchto případech se mez detekce pohybuje nejčastěji mezi 300 – 450 vlákny podle množství prosátého vzduchu a interpretace výsledku by měla být stejná jako v případě výše uvedené normy NIOSH 7400. Nečekejte ve vašich prostorách nuly, pohlídejte si aby měření a následná analýza skutečně odpovídaly normám podle kterých jsou zkušební laboratoře akreditovány a výsledek vám byl podáván podle těchto norem. V některých čerstvých azbestových kauzách jste mohli dokonce zaregistrovat, že před sanací se výsledek měření intrepretoval jako nejvyšší možná koncentrace, tzv. Poisson a v případě měření po sanaci se mluvilo o nulách. Lze jen spekulovat co je pravým důvodem různých intrpretací výsledků měření prováděných stejnou zkušební laboratoří.


Navštivte naše další webové stránky
a zjistěte více o azbestu:

Removal.cz  – odborná likvidace azbestu
Nabízíme všechny služby spojené s azbestem: měření azbestu, vypracování návrhů sanace, likvidace azbestových materiálů, prodej vybavení a spotřebního materiálu.

Puresolutions.cz – vybavení pro práci s azbestem
Jsme společnost, která má mnohaleté zkušenosti se sanací azbestu. Díky tomu vám můžeme nabídnout pytle, postřiky a další produkty na azbest, které sami používáme.


 

Aktuality »

05.09.2012

Rekonstrukce objektů s boletickým panelem

Mnohokráte jsem byl již dotazován zda při rekonstrukci obvodového pláště z tzv. Boletického panelu dochází … celý text »continue »

28.08.2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

Také my jsme byli vícekráte osloveni abychom poradili s problematikou čištění školských zařízení od respirabilních … celý text »continue »

Copyright 2024 © omnipure.cz
obchod@removal.cz | tel.: +420 737 256 608
Tento web nepoužívá cookies

...jednička v problematice
azbestu...