Stavebně technické průzkumy na výskyt azbestu

V současné době je fenomén azbestu často skloňován. Posouzení zda objekt obsahuje azbest by však měl provádět odborník, který ví zejména kde hledat a zároveň dokáže díky znalosti používaných stavebních materiálů odhadnout, který materiál by mohl být podezřelý z obsahu azbestových vláken. Samotný průzkum lze rozdělit v souladu s Evropskými postupy do těchto tří typů:

Typ 1. Vizuální prohlídka objektu bez odběru vzorků materiálů

Tato fáze buď potvrdí nebo vyvrátí přítomnost podezřelých materiálů. V případě, že nejsou podezřelé materiály nalezeny, není nutné odebírat vzorky. V opačném případě se postoupí je-li to přání zákazníka k Typu 2. Výstupem z tohoto typu průzkumu je závěrečná zpráva.

Typ 2. Odběr vzorků a vyhodnocení Akreditovanou laboratoří

V této fázi jsou nad rámec Typu 1 odebrány vzorky podezřelých materiálů, které jsou vyhodnoceny Akreditovanou zkušební laboratoří č.1163 – spolupracující společnosti ALS Czech Republic s.r.o.. Všechna odběrová místa jsou vyznačena ve výkresové dokumentaci s jasným označením zda se jedná o azbestový materiál ( pakliže jsou k dispozici digitální stavební výkresy je možné tyto místa označit v programech jako je AutoCad apod. ). Dále je vypracován odhad množství azbestových materiálů v objektu s vyznačením ve výkresové dokumentaci. Výstupem z tohoto typu průzkumu je závěrečná zpráva včetně výkresové dokumentace a protokolů akreditované laboratoře.

Typ 3. Ohodnocení naléhavosti sanace

V této fázi jsme schopni nad rámec Typu 1 a 2 zhodnotit jaká rizika představují materiály s obsahem azbestu vzhledem k uvolňování vláken do okolního prostředí. Hlavními faktory jsou především mechanické a fyzikální vlastnosti materiálů a neméně pak místo výskytu těchto materiálů. Ze zjištěných rizik jsme schopni stanovit jak naléhavá je vlastní sanace , případně jaké podmínky se musí stanovit, tak aby byl pobyt v místech, kde zůstávají azbestové materiály zdravotně nezávadný. V případě nalezení slabě vázaných azbestových materiálů nebo velkého mechanického poškození azbestových materiálů obvykle našim zákazníkům doporučujeme provést odběr vzorků vzduchu pro zjištění množství respirabilních vláken ve vnitřním prostředí. Vyhodnocení těchto vzorků máme smluvně zajištěno s Akreditovanou zkušební laboratoří. Výstupem z tohoto typu průzkumu je závěrečná zpráva včetně výkresové dokumentace, ohodnocení naléhavosti sanace a protokolů akreditované laboratoře.

Cena těchto prací záleží na mnoha faktorech. Jsme schopni stanovit odhad předpokládaných nákladů na průzkum ve velice krátkém čase. Díky vyhodnocení vzorků do 24 hodin jsme schopni výsledky průzkumů zapracovat do závěrečné zprávy v horizontu několika dnů. Nebojte se zavolat na telefonní číslo uvedené v kontaktech, případně napsat na petr.balvin@omnipure.cz

Aktuality »

05.09.2012

Rekonstrukce objektů s boletickým panelem

Mnohokráte jsem byl již dotazován zda při rekonstrukci obvodového pláště z tzv. Boletického panelu dochází … celý text »

28.08.2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

Také my jsme byli vícekráte osloveni abychom poradili s problematikou čištění školských zařízení od respirabilních … celý text »

Copyright 2020 © omnipure.cz
info@omnipure.cz | tel.: +420 737 256 608

...jednička v problematice
azbestu...