Projekty odstranění azbestových materiálů

Díky praktickým zkušenostem s odstraňování azbestu jsme schopni navrhnout optimální postup prací, tak aby byly splněny veškeré požadavky na zajištění ochrany zdraví. Naše projekty slouží v mnoha případech jako podklad pro Hlášení prací s azbestem příslušné Hygienické stanici a naše služby využívají jak sanační firmy, tak projektanti či samotní investoři. V rámci návrhu postupu jsme schopni zajistit technologický postup odstraňovacích prací, navrhnout potřebnou technologii, zajistit odhad finančních nákladů na odstranění azbestu. V neposlední řadě můžeme pro investora zajistit denní kontrolu nad dodržováním postupů, tak aby nedošlo k jejich porušování během prováděných prací.

Aktuality »

05.09.2012

Rekonstrukce objektů s boletickým panelem

Mnohokráte jsem byl již dotazován zda při rekonstrukci obvodového pláště z tzv. Boletického panelu dochází … celý text »

28.08.2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

Také my jsme byli vícekráte osloveni abychom poradili s problematikou čištění školských zařízení od respirabilních … celý text »

Copyright 2020 © omnipure.cz
info@omnipure.cz | tel.: +420 737 256 608

...jednička v problematice
azbestu...