Proč provádět azbestové průzkumy?

Mezi hlavní důvody proč provádět azbestový průzkum jsou především:

  • zmapovat výskyt azbestu v objektech, tak aby se jakoukoliv prací v objektu nemohl uvolnit azbestový prach do prostředí a poškodit zdraví osob v tomto prostoru se pohybujících
  • výsledek dobře provedeného průzkumu může být podkladem pro vypracování projektu odstranění na jehož základě může být proveden odhad nutných investičních prostředků k vlastnímu odstranění
  • zajistit dodržování legislativních opatření platných v ČR a Evropské unii, zejména pak zákonů na ochranu zdraví a zákona o odpadech

Aktuality »

05.09.2012

Rekonstrukce objektů s boletickým panelem

Mnohokráte jsem byl již dotazován zda při rekonstrukci obvodového pláště z tzv. Boletického panelu dochází … celý text »

28.08.2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

Také my jsme byli vícekráte osloveni abychom poradili s problematikou čištění školských zařízení od respirabilních … celý text »

Copyright 2020 © omnipure.cz
info@omnipure.cz | tel.: +420 737 256 608

...jednička v problematice
azbestu...