Azbest

Amozit

Azbest je název komerčně používaných vláknitých silikátových minerálů se schopností vytvářet dlouhá tenká vlákna vhodná jako tepelně izolační materiály.

Hlavní typy používaného azbestu jsou:

Chryzotil

serpentin : 

  • chryzotil – tzv. bílý azbest

amfiboly : 

  • amozit – tzv. hnědý azbest
  • krokydolit – tzv. modrý azbest
  • antofylit
  • tremolit
  • aktinolit

Krokydolit

Azbestová vlákna jsou odolná vůči vysokým teplotám, jsou chemicky rezistentní a elektricky nevodivá, proto byla používána často v různých odvětvích průmyslu i jako stavební materiály v budovách. Tato vlákna mají tendenci vytvářet vláknitý prach ve vzduchu a ulpívat na oděvech. Jsou ve vzduchu polétavá a snadno vdechnutelná.

Azbest je zařazen mezi karcinogenní látky – hodnocení karcinogenity podle WHO – IARC stupněm 1 – prokazatelně karcinogenní pro člověka. Způsobuje progresivní fibrózu plic (azbestóza), onemocnění pohrudnice a zhoubné nádory jako bronchogenní karcinom nebo maligní mezotheliom. Charakteristická je dlouhá latence mezi expozicí a propuknutím choroby, která je 15 až 40 let.

Aktuality »

05.09.2012

Rekonstrukce objektů s boletickým panelem

Mnohokráte jsem byl již dotazován zda při rekonstrukci obvodového pláště z tzv. Boletického panelu dochází … celý text »

28.08.2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

Také my jsme byli vícekráte osloveni abychom poradili s problematikou čištění školských zařízení od respirabilních … celý text »

Copyright 2020 © omnipure.cz
info@omnipure.cz | tel.: +420 737 256 608

...jednička v problematice
azbestu...